filius Semmei Maon et Maon pater Bethsur

Maón fué hijo de Sammai, y Maón padre de Beth-zur.

Fils de Schammaï: Maon; et Maon, père de Beth-Tsur.

Und der Sohn Schammais war Maon, und Maon war der Vater Beth-Zurs. -

Der Sohn aber Sammais hieß Maon, und Maon war der Vater Beth-Zurs.

und der Sohn Schammais war Maon, und Maon war der Vater Betzurs.

En die seun van S mmai was M on; en M on was die vader van Bet-Sur.

Shamai pati si djalë Maonin, i cili ishte ati i Beth-Tsurit.

Syn pak Sammai byl Maon; kterýžto Maon byl otec Betsurských.

Syn Šamajův: Maón; Maón byl otec Bét-surův.

Sjammajs Søn var Maon, som var Fader til Bet-Zur.

De kinderen van Sammai nu waren Maon; en Maon was de vader van Beth-Zur.

La filo de SXamaj estis Maon; kaj Maon estis la fondinto de Bet-Cur.

Ja Sammain poika Maon, ja Maon oli Betsurin isä.

A Sammai fia pedig: Máon; ez a Máon [volt] a Bethsúr atyja.

e Maon fu padre di Bet-sur.

Il figliuolo di Shammai fu Maon; e Maon fu il padre di Beth-Tsur.

Na ko te tama a Hamai ko Maono; a ko Maono te papa o Peteturu.

Fiul lui Şamai: Maon; şi Maon, tatăl lui Bet-Ţur.

Сын Шаммая Маон, а Маон – отец Беф-Цура.

At ang anak ni Sammai ay si Maon; at si Maon ay ama ni Beth-zur.

บุตรชายของชัมมัยคือ มาโอน และมาโอนเป็นบิดาของเบธซูร์

Con trai của Sa-mai là Ma-ôn; và Ma-ôn là tổ phụ của Bết-sua.

Unyana kaShamayi nguMahon; uMahon nguyise wabaseBhete-tsure.

沙买的儿子是玛云;玛云是伯.夙的父亲。

沙買的兒子是瑪雲;瑪雲是伯.夙的父親。

沙 买 的 儿 子 是 玛 云 ; 玛 云 是 伯 夙 之 祖 。

沙 買 的 兒 子 是 瑪 雲 ; 瑪 雲 是 伯 夙 之 祖 。


ScriptureText.com