septimadecima Ezir octavadecima Hapses

La décimaséptima por Hezir, la décimaoctava por Aphses;

le dix-septième, à Hézir; le dix-huitième, à Happitsets;

für Hesir das siebzehnte, für Happizez das achtzehnte,

das siebzehnte auf Hefir, das achtzehnte auf Hapizzez,

das siebzehnte auf Hesir, das achtzehnte auf Happizaz.

die sewentiende vir Hesir, die agttiende vir Happ¡sses,

i shtatëmbëdhjeti Heziri, i tetëmbëdhjeti Hapitsetsi,

Na Chezira sedmnáctý, na Happizeza osmnáctý,

sedmnáctý na Chezíra, osmnáctý na Pisesa,

det syttende Hezir, det attende Happizzez,

Het zeventiende voor Hezir, het achttiende voor Happizzes,

la dek-sepa por HXezir, la dek-oka por Hapicec,

Seitsemästoistakymmenes Hesirin, kahdeksastoistakymmenes Happitsetsin,

Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik;

la diciassettesima ad Hezir, la diciottesima a Pisses,

il diciassettesimo, Hezir; il diciottesimo, Happitsets;

Ko te tekau ma whitu no Hetiri, ko te tekau ma waru no Apahehe,

al şaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea pentru Hapiţeţ;

семнадцатый Хезиру, восемнадцатый Гапицецу,

Ang ikalabing pito ay kay Hezir, ang ikalabing walo ay kay Aphses;

ที่สิบเจ็ดแก่เฮซีร์ ที่สิบแปดแก่อัฟเซส

cái thăm thứ mười bảy nhằm Hê-xia; cái thăm thứ mười tám nhằm Phi-xết;

eleshumi elinesixhenxe noHezire, eleshumi elinesibhozo noApitsetse,

第十七签是希悉,第十八签是哈辟悉,

第十七籤是希悉,第十八籤是哈闢悉,

第 十 七 是 希 悉 , 第 十 八 是 哈 辟 悉 ,

第 十 七 是 希 悉 , 第 十 八 是 哈 闢 悉 ,


ScriptureText.com