Samaa filius eius Aggia filius eius Asaia filius eius

Sima su hijo, Haggía su hijo, Assía su hijo.

Schimea, son fils; Hagguija, son fils; Asaja, son fils.

dessen Sohn Schimea, dessen Sohn Haggija, dessen Sohn Asaja.

des Sohn war Simea; des Sohn war Haggia; des Sohn war Asaja.

dessen Sohn Ussa, dessen Sohn Simea, dessen Sohn Chaggija, dessen Sohn Asaja.

sy seun S¡mea, sy seun Hagg¡a, sy seun As ja.

bir i të cilit ishte Shimea, bir i të cilit ishte Haghiah, bir i të cilit ishte Asajahu.

Sima syn jeho, Aggia syn jeho, Azaiáš syn jeho.

syna Chašabjáše, syna Amasjáše, syna Chilkijáše,

hans Søn Sjim'a, hans Søn Haggija og hans Søn Asaja.

Zijn zoon Simea; zijn zoon Haggija; zijn zoon Asaja.

lia filo:SXimea; lia filo:HXagija; lia filo:Asaja.

Hänen poikansa Simea, hänen poikansa Haggia, hänen poikansa Asaja.

Simea ennek fia, Haggija ennek fia és Asája ennek fia.

di cui fu figliuolo Sima, di cui fu figliuolo Hagghia, di cui fu figliuolo Asaia.

che ebbe per figliuolo Scimea, che ebbe per figliuolo Hagghia, che ebbe per figliuolo Asaia.

Ko tana tama ko Himea, ko tana tama ko Hakia, ko tana tama ko Ahaia.

Şimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.

Шима, сын его; Хаггия, сын его; Асаия, сын его.

Si Sima na kaniyang anak, si Haggia na kaniyang anak, si Assia na kaniyang anak.

บุตรชายของอุสซาห์คือชิเมอี บุตรชายของชิเมอีคือฮักกียาห์ บุตรชายของฮักกียาห์คืออาสายาห์

con trai của U-xa là Si-mê-a; con trai của Si-mê-a là Ha-ghi-gia; con trai của Ha-ghi-gia là A-sai-gia.

nguShimeha unyana wakhe, nguHagiya unyana wakhe, nguAsaya unyana wakhe.

乌撒的儿子是示米亚,示米亚的儿子是哈基雅,哈基雅的儿子是亚帅雅。

烏撒的兒子是示米亞,示米亞的兒子是哈基雅,哈基雅的兒子是亞帥雅。

乌 撒 的 儿 子 是 示 米 亚 ; 示 米 亚 的 儿 子 是 哈 基 雅 ; 哈 基 雅 的 儿 子 是 亚 帅 雅 。

烏 撒 的 兒 子 是 示 米 亞 ; 示 米 亞 的 兒 子 是 哈 基 雅 ; 哈 基 雅 的 兒 子 是 亞 帥 雅 。


ScriptureText.com