filii Amasai filii Bonni filii Somer

Hijo de Amasai, hijo de Bani, hijo de Semer;

fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Schémer,

des Sohnes Amzis, des Sohnes Banis, des Sohnes Schemers,

des Sohnes Amzis, des Sohnes Banis, des Sohnes Semers,

des Sohnes Banis, des Sohnes Schemers,

die seun van Amsi, die seun van Bani, die seun van Semer,

bir i Amtsit, bir i Banit, bir i Shemerit,

Syna Amzova, syna Bánova, syna Semerova,

Zbývající Kehatovci podle čeledí svého pokolení dostali losem deset měst od poloviny pokolení Manasesova.

en Søn af Amzi, en Søn af Bani, en Søn af Sjemer,

Den zoon van Amzi, den zoon van Bani, den zoon van Semer,

filo de Amci, filo de Bani, filo de SXemer,

Amsin pojan, Banin pojan, Samerin pojan,

Ki Amsi fia, ki Báni fia, ki Sémer fia.

figliuolo di Amsi, figliuolo di Bani, figliuolo di Semer,

figliuolo d’Amtsi, figliuolo di Bani, figliuolo di Scemer,

Tama a Amati, tama a Pani, tama a Hamere,

fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer,

сын Амция, сын Вания, сын Шемера,

Na anak ni Amasias, na anak ni Bani, na anak ni Semer;

ผู้เป็นบุตรชายอัมซี ผู้เป็นบุตรชายบานี ผู้เป็นบุตรชายเชเมอร์

Hinh-kia con trai của Am-si, Am-si con trai của Ba-ni, Ba-ni con trai của Sê-me,

unyana ka-Amtsi, unyana kaBhani, unyana kaShemere,

希勒家是暗西的儿子,暗西是巴尼的儿子,巴尼是沙麦的儿子,

希勒家是暗西的兒子,暗西是巴尼的兒子,巴尼是沙麥的兒子,

希 勒 家 是 暗 西 的 儿 子 ; 暗 西 是 巴 尼 的 儿 子 ; 巴 尼 是 沙 麦 的 儿 子 ;

希 勒 家 是 暗 西 的 兒 子 ; 暗 西 是 巴 尼 的 兒 子 ; 巴 尼 是 沙 麥 的 兒 子 ;


ScriptureText.com