Ozi genuit Zaraiam et Zaraias genuit Meraioth

Y Uzzi engendró á Zeraías, y Zeraías engendró á Meraioth;

Uzzi engendra Zerachja; Zerachja engendra Merajoth;

und Ussi zeugte Serachja, und Serachja zeugte Merajoth;

5:32 Usi zeugte Serahja. Serahja zeugte Merajoth.

und Ussi zeugte Serachja, Serachja zeugte Merajot,

en Ussi van Ser gja; en Ser gja van M‚rajot;

Uzit i lindi Zerahiahu; Zerahiahut i lindi Merajothi;

Uzi pak zplodil Zerachiáše, Zerachiáš pak zplodil Meraiota.

jeho syn Jóach, jeho syn Idó, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj.

Uzzi avlede Zeraja; Zeraja avlede Merajot;

En Uzzi gewon Zerahja, en Zerahja gewon Merajoth;

Uzi naskigis Zerahxjan, Zerahxja naskigis Merajoton,

Ussi siitti Serajan; Seraja siitti Merajotin.

Uzzi nemzé Zeráhiát, Zeráhia nemzé Mérajótot;

ed Uzzi generò Zerahia, e Zerahia generò Meraiot,

Uzzi generò Zerahia; Zerahia generò Meraioth;

Na Uti ko Terahia, a na Terahia ko Meraioto;

Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot;

Озия родил Зерахию, Зерахия родил Мераиофа;

At naging anak ni Uzzi si Zeraias, at naging anak ni Zeraias si Meraioth;

อุสซีให้กำเนิดบุตรชื่อเศ-ราหิยาห์ เศ-ราหิยาห์ให้กำเนิดบุตรชื่อเมราโยท

U-xi sanh Xê-ra-hi-gia; Xê-ra-hi-gia sanh Mê-ra-giốt;

u-Uzi wazala uZeraya; uZeraya wazala uMerayoti;

乌西生西拉希雅,西拉希雅生米拉约,

烏西生西拉希雅,西拉希雅生米拉約,

乌 西 生 西 拉 希 雅 ; 西 拉 希 雅 生 米 拉 约 ;

烏 西 生 西 拉 希 雅 ; 西 拉 希 雅 生 米 拉 約 ;


ScriptureText.com