Ahitob genuit Sadoc Sadoc genuit Achimaas

Y Achîtob engendró á Sadoc, y Sadoc engendró á Achîmaas;

Achithub engendra Tsadok; Tsadok engendra Achimaats;

und Ahitub zeugte Zadok, und Zadok zeugte Achimaaz,

5:34 Ahitob zeugte Zadok. Zadok zeugte Ahimaaz.

Achitub zeugte Zadok, Zadok zeugte Achimaaz,

en Ah¡tub van Sadok; en Sadok van Ah¡maäs;

Ahitubit i lindi Tsadoku; Tsadokut i lindi Ahimaatsi.

Achitob pak zplodil Sádocha, Sádoch pak zplodil Achimaasa.

jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásaf, jeho syn Asír,

Ahitub avlede Zadok; Zadok avlede Ahima'az;

En Ahitub gewon Zadok, en Zadok gewon Ahimaaz;

Ahxitub naskigis Cadokon, Cadok naskigis Ahximaacon,

Ahitob siitti Zadokin; Zadok siitti Ahimaatsin.

Ahitúb nemzé Sádókot; Sádók nemzé Ahimáhást;

ed Ahitub generò Sadoc, e Sadoc generò Ahimaas,

Ahitub generò Tsadok; Tsadok generò Ahimaats;

Na Ahitupu ko Haroko, a na Haroko ko Ahimaata;

Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Ahimaaţ:

Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса;

At naging anak ni Achitob si Sadoc, at naging anak ni Sadoc si Achimaas;

อาหิทูบให้กำเนิดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กำเนิดบุตรชื่ออาหิมาอัส

A-hi-túp sanh Xa-đốc; Xa-đốc sanh A-hi-ma-ách;

uAhitobhi wazala uTsadoki; uTsadoki wazala uAhimahatse;

亚希突生撒督,撒督生亚希玛斯,

亞希突生撒督,撒督生亞希瑪斯,

亚 希 突 生 撒 督 ; 撒 督 生 亚 希 玛 斯 ;

亞 希 突 生 撒 督 ; 撒 督 生 亞 希 瑪 斯 ;


ScriptureText.com