si gustastis quoniam dulcis Dominus

Si empero habéis gustado que el Señor es benigno;

si vous avez goûté que le Seigneur est bon.

wenn ihr anders geschmeckt habt, daß der Herr gütig ist.

so ihr anders geschmeckt habt, daß der HERR freundlich ist,

wenn ihr anders geschmeckt habt, daß der Herr freundlich ist.

as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is.

edhe ju, si gurë të gjallë, ndërtoheni për të qenë një shtëpi frymërore, një priftëri e shenjtë, për të ofruar flijime frymërore, që i pëlqejnë Perëndisë me anë të Jezu Krishtit.

Jestliže však okusili jste, kterak dobrotivý jest Pán.

vždyť jste 'okusili, že Pán je dobrý!'

om I da have smagt, at Herren er god.

Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.

se vi gustumis, ke la Sinjoro estas bona;

Jos te muutoin maistaneet olette, että Herra on suloinen,

Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr.

Se pure avete gustato che il Signore è buono;

se pure avete gustato che il Signore è buono.

Ki te mea kua whakamatautau koutou he tikanga ngawari ta te Ariki.

dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul.

ибо вы вкусили, что благ Господь.

Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya:

หากว่าท่านได้ชิมดูรู้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยพระกรุณา

nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào.

ukuba okunene nikuvile, ukuba iNkosi inobubele.

因为你们已经体验过主是美善的。

因為你們已經體驗過主是美善的。

你 们 若 尝 过 主 恩 的 滋 味 , 就 必 如 此 。

你 們 若 嘗 過 主 恩 的 滋 味 , 就 必 如 此 。


ScriptureText.com