Dominus pauperem facit et ditat humiliat et sublevat

Jehová empobrece, y él enriquece: Abate, y ensalza.

L'Eternel appauvrit et il enrichit, Il abaisse et il élève.

Jehova macht arm und macht reich; er erniedrigt und erhöht auch.

Der HERR macht arm und macht reich; er erniedrigt und erhöht.

Der HERR macht arm und macht reich; er erniedrigt, aber er erhöht auch.

Die HERE maak arm en maak ryk; Hy verneder, ook verhoog Hy.

Zoti të varfëron dhe të pasuron, ai të poshtëron dhe ai të lartëson.

Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje i povyšuje.

Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje.

HERREN gør fattig, gør rig, han nedbøjer

De HEERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.

La Eternulo malricxigas kaj ricxigas, Malaltigas kaj altigas.

Herra tekee köyhäksi ja rikkaaksi, hän alentaa ja ylentää.

Az Úr szegénynyé tesz és gazdagít,

Il Signore fa impoverire, ed arricchisce; Egli abbassa, ed altresì innalza.

L’Eterno fa impoverire ed arricchisce, egli abbassa ed anche innalza.

Ko Ihowa hei whakarawakore, ko ia hei whakawhiwhi ki te taonga: mana e whakaiti, mana ano hoki e whakaara.

Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă

Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает.

Ang Panginoo'y nagpapadukha at nagpapayaman: Siya ang nagpapababa, at siya rin naman ang nagpapataas.

พระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ยากจนและทรงกระทำให้มั่งคั่ง พระองค์ทรงกระทำให้ต่ำลงและพระองค์ทรงยกขึ้น

Ðức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, Ðem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, Và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, Ðặng để họ ngồi bên các quan trưởng, Cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp;

UYehova uyahlwempuza, atyebise; Uthoba, abuye aphakamise.

耶和华使人贫穷,也使人富足;使人降卑,也使人升高。

耶和華使人貧窮,也使人富足;使人降卑,也使人升高。

他 使 人 贫 穷 , 也 使 人 富 足 , 使 人 卑 微 , 也 使 人 高 贵 。

他 使 人 貧 窮 , 也 使 人 富 足 , 使 人 卑 微 , 也 使 人 高 貴 。


ScriptureText.com