his qui erant in Bethel et qui in Ramoth ad meridiem et qui in Iether

A los que estaban en Beth-el, y en Ramoth al mediodía, y á los que estaban en Jattir;

Il fit ainsi des envois à ceux de Béthel, à ceux de Ramoth du midi, à ceux de Jatthir,

denen zu Bethel und denen zu Ramoth im Süden und denen zu Jattir,

nämlich denen zu Beth-El, denen zu Ramoth im Mittagsland, denen zu Jatthir,

Nämlich denen zu Bethel, und denen zu Ramot im Mittagsland, und denen zu Jattir,

aan die in Bet-el en aan die in Ramot in die Suidland en aan die in Jattir

U dërgoi atyre të Bethelit, të Ramothit të Negevit dhe atyre të Jatirit,

Těm, kteříž byli v Bethel, a kteříž v Rámat ku poledni, a kteříž byli v Jeter;

Poslal jej starším do Bét-elu, do Rámotu v Negebu, do Jatiru,

Det var til dem i Betel, i Ramot i Sydlandet, i Jattir,

Namelijk tot die te Beth-El, en tot die te Ramoth tegen het zuiden, en tot die te Jather,

al tiuj, kiuj estis en Bet-El, kaj al tiuj, kiuj estis en la suda Ramot, kaj al tiuj, kiuj estis en Jatir,

Niille jotka olivat Betelissä, niille Ramotissa etelään päin, niille Jatirissa,

Azoknak [tudniillik,] a kik Béthelben, a kik dél felé Rámóthban, és a kik Jathirban [laknak;]

Egli ne mandò a quelli ch’erano in Betel, ed a quelli che’ erano in Ramot meridionale, e a quelli che erano in Iatir,

Ne mandò a quelli di Bethel, a quelli di Ramoth del mezzogiorno, a quelli di Jattir,

Ki nga tangata hoki o Peteere, ki o Ramoto ki te tonga, ki era hoki i Iatiri;

A trimes celor din Betel, celor din Ramot dela miază zi, celor din Iatir,

тем, которые в Вефиле, и в Рамофе южном, и в Иаттире.

Sa kanila na nasa Beth-el, at sa kanila na nasa Ramoth ng Timugan, at sa kanila na nasa Jathir;

คือแก่คนที่อยู่ในเบธเอล ในราโมททางภาคใต้ ในยัททีร

Người gởi cho những người ở Bê-tên, Ra-mốt, miền Nam, Giạt-thia

kwawaseBheteli, nakwawaseRamoti esezantsi, nakwawaseYatire,

他送礼物给在伯特利的、在南地拉末的、在雅提珥的、

他送禮物給在伯特利的、在南地拉末的、在雅提珥的、

他 送 礼 物 给 住 伯 特 利 的 , 南 地 拉 末 的 , 雅 提 珥 的 ;

他 送 禮 物 給 住 伯 特 利 的 , 南 地 拉 末 的 , 雅 提 珥 的 ;


ScriptureText.com