benedictus tu in civitate et benedictus in agro

Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.

Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs.

Gesegnet wirst du sein in der Stadt, und gesegnet wirst du sein auf dem Felde.

Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker.

Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Lande.

Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld.

Do të jesh i bekuar në qytete dhe në fshatra.

Požehnaný budeš v městě, požehnaný i na poli.

Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.

Velsignet skal du være i Staden, og velsignet skal du være på Marken!

Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld.

Benita vi estos en la urbo, kaj benita vi estos sur la kampo.

Siunattu olet sinä kaupungissa, siunattu pellolla.

Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezõben.

Tu sarai benedetto nella città; tu sarai ancora benedetto ne’ campi.

Sarai benedetto nelle città e sarai benedetto nella campagna.

Ka manaakitia koe i roto i te pa, ka manaakitia hoki koe i te mara.

Vei fi binecuvîntat în cetate, şi vei fi binecuvîntat la cîmp.

Благословен ты в городе и благословен на поле.

Magiging mapalad ka sa bayan, at magiging mapalad ka sa parang.

ท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมือง ท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนา

Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng.

Wosikelelwa phakathi komzi, usikelelwe emaphandleni;

你在城里必蒙福,在田间也必蒙福。

你在城裡必蒙福,在田間也必蒙福。

你 在 城 里 必 蒙 福 , 在 田 间 也 必 蒙 福 。

你 在 城 裡 必 蒙 福 , 在 田 間 也 必 蒙 福 。


ScriptureText.com