vos autem non ita didicistis Christum

Mas vosotros no habéis aprendido así á Cristo:

Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ,

Ihr aber habt den Christus nicht also gelernt,

Ihr aber habt Christum nicht also gelernt,

Ihr aber habt Christus nicht also kennen gelernt;

Maar julle het Christus nie so leer ken nie,

në qoftë se e keni dëgjuar atë dhe keni qënë të mësuar në të sipas së vërtetës që është në Jezusin,

Ale vy ne tak jste se vyučili následovati Krista,

Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili -

Men I have ikke således lært Kristus,

Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;

Sed vi ne tiel lernis Kriston;

Mutta ette niin Kristusta ole oppineet.

Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;

Ma voi non avete così imparato Cristo;

Ma quant’è a voi, non è così che avete imparato a conoscer Cristo.

Ko koutou ia kihai i pera to koutou ako i a te Karaiti;

Dar voi n'aţi învăţat aşa pe Hristos;

Но вы не так познали Христа;

Nguni't kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo;

แต่ว่าท่านไม่ได้เรียนรู้จักพระคริสต์อย่างนั้น

Nhưng anh em học cho biết Ðấng Christ thì chẳng phải như vậy,

Ke nina animfundanga ngokunjalo uKristu,

但是你们从基督所学的,却不是这样。

但是你們從基督所學的,卻不是這樣。

你 们 学 了 基 督 , 却 不 是 这 样 。

你 們 學 了 基 督 , 卻 不 是 這 樣 。


ScriptureText.com