nos natura Iudaei et non ex gentibus peccatores

Nosotros Judíos naturales, y no pecadores de los Gentiles,

Nous, nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens.

Wir, von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen, aber wissend,

Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden;

Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden;

Ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie,

duke ditur se njeriu nuk shfajësohet me anë të veprave të ligjit, por me anë të besimit në Jezu Krishtin, besuam edhe ne në Jezu Krishtin, që të shfajësoheshim me anë të besimit në Krishtin dhe jo me anë të veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk do të shfajësohet me anë të veprave të ligjit.

My přirození Židé, a ne pohané hříšní,

My jsme od narození Židé a ne 'hříšní pohané',

Vi ere af Natur Jøder og ikke Syndere af hedensk Byrd;

Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen;

Ni, nature Judoj, kaj ne pekuloj el la nacianoj,

Me jotka olemme Juudalaiset luonnon puolesta ja emme syntiset pakanoista:

Mi, természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bûnösök,

Noi, di nascita Giudei, e non peccatori d’infra i Gentili,

Noi che siam Giudei di nascita e non peccatori di fra i Gentili,

Ko tatou, ko nga Hurai tupu nei, ehara nei i te hunga hara no nga tauiwi,

Noi sîntem Iudei din fire, iar nu păcătoşi dintre Neamuri.

Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники;

Tayo'y mga Judio sa katutubo, at hindi mga makasalanang Gentil,

เราผู้มีสัญชาติเป็นยิว และไม่ใช่คนบาปในพวกชนต่างชาติ

Về phần chúng tôi, thì sanh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại.

Thina, singamaYuda ngemvelo, asingaboni abavela kwiintlanga,

因信称义我们生来是犹太人,不是外族中的罪人;

因信稱義我們生來是猶太人,不是外族中的罪人;

我 们 这 生 来 的 犹 太 人 , 不 是 外 邦 的 罪 人 ;

我 們 這 生 來 的 猶 太 人 , 不 是 外 邦 的 罪 人 ;


ScriptureText.com