illa autem quae sursum est Hierusalem libera est quae est mater nostra

Mas la Jerusalem de arriba libre es; la cual es la madre de todos nosotros.

Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère;

aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist.

Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie; die ist unser aller Mutter.

Das obere Jerusalem aber ist frei, und dieses ist unsere Mutter.

Maar Jerusalem daarbo is vry; en dit is die moeder van ons almal.

Sepse është shkruar: ''Gëzohu ti, o shterpë, që nuk lind! Shpërthe dhe klith, ti që nuk i provon dhembjet e lindjes, sepse bijtë e së braktisurës do të jenë më të shumtë se të asaj që e kishte burrin''.

Ale ten svrchní Jeruzalém svobodný jest, kterýž jest matka všech nás.

Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka.

Men Jerusalem heroventil er frit, og hun er vor Moder.

Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.

Sed la supera Jerusalem estas libera, kiu estas patrino nia.

Mutta se Jerusalem, joka ylhäältä on, on vapaa, joka on kaikkein meidän äitimme.

De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja,

Ma la Gerusalemme di sopra è franca; la quale è madre di tutti noi.

Ma la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra madre.

Tena ko te Hiruharama i runga he mea herekore, ko ia to tatou whaea.

Dar Ierusalimul cel de sus este slobod, şi el este mama noastră.

а вышний Иерусалим свободен: он – матерь всем нам.

Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin.

แต่ว่ากรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทย เป็นมารดาของเราทั้งปวง

Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.

Ke yona ephezulu iYerusalem ikhululekile, enguma wethu leyo.

那在上面的耶路撒冷是自由的,她是我们的母亲,

那在上面的耶路撒冷是自由的,她是我們的母親,

但 那 在 上 的 耶 路 撒 冷 是 自 主 的 , 他 是 我 们 的 母 。

但 那 在 上 的 耶 路 撒 冷 是 自 主 的 , 他 是 我 們 的 母 。


ScriptureText.com