vae qui dicit patri quid generas et mulieri quid parturis

Ay del que dice al padre: ¿Por qué engendraste? y á la mujer: ¿Por qué pariste?

Malheur à qui dit à son père: Pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère: Pourquoi m'as-tu enfanté?

Wehe dem, der zum Vater spricht: Warum zeugst du? Und zum Weibe: Warum gebierst du?

Weh dem, der zum Vater sagt: Warum hast du mich gezeugt? und zum Weibe: Warum gebierst du?

Wehe dem, der zum Vater spricht: «Warum zeugst du?» und zum Weibe: «Warum gebierst du?»

Wee hom wat vir die vader sê: Waarom verwek u? en vir die vrou: Waarom het u weë?

Mjerë ai që i thotë të atit: "Çfarë po lind?". dhe nënës së tij: "Çfarë po pjell?".

Běda tomu, kterýž říká otci: Co zplodíš? A ženě: Co porodíš?

Běda tomu, kdo by řekl otci: Cos to zplodil? Nebo ženě: Cos to porodila?

Ve den, der siger til sin Fader: Hvad kan du avle? til sin Moder: Hvad kan du føde?

Wee dien, die tot den vader zegt: Wat genereert gij? en tot de vrouw: Wat baart gij?

Ve al tiu, kiu diras al la patro:Por kio vi naskigas? kaj al la patrino:Por kio vi turmentas vin per naskado?

Voi sitä, joka isälle sanoo: miksis minun olet siittänyt? ja vaimolle: miksis minun synnytit?

Jaj annak, a ki atyjának mondja: Miért nemzesz? és az asszonynak: Miért szülsz?

Guai a chi dice al padre: Che generi? ed alla donna: Che partorisci?

Guai a colui che dice a suo padre: "Perché generi?" e a sua madre: "Perché partorisci?"

Aue te mate mo te tangata e mea ana ki tona papa, He aha tau kua whanau nei? ki te wahine ranei, He aha te mea ka whakamamae na koe?

Vai de cine zice tatălui său: ,Pentru ce m'ai născut?` Şi mamei sale: ,Pentru ce m'ai făcut?``

Горе тому, кто говорит отцу: „зачем ты произвел меня на свет?", а матери: „зачемты родила меня ?"

Sa aba niya na nagsasabi sa ama, Ano ang naging anak mo? o sa babae, Ano ang ipinagdamdam mo?

วิบัติแก่ผู้ที่พูดกับบิดาว่า "ท่านให้เกิดอะไร" หรือกับผู้หญิงว่า "เธอคลอดอะไร"

Khốn thay cho kẻ nói cùng cha mình rằng: Cha sinh ra gì? và cùng đờn bà rằng: Ngươi đẻ gì?

Yeha ke, othi kuyise, Uzaleleni na? nakumfazi, Unanimba ngani na?

那对父亲说:‘你生的是什么’,或对母亲说:‘你产的是什么’的,有祸了!”

那對父親說:‘你生的是甚麼’,或對母親說:‘你產的是甚麼’的,有禍了!”

祸 哉 , 那 对 父 亲 说 : 你 生 的 是 甚 麽 呢 ? 或 对 母 亲 ( 原 文 是 妇 人 ) 说 : 你 产 的 是 甚 麽 呢 ?

禍 哉 , 那 對 父 親 說 : 你 生 的 是 甚 麼 呢 ? 或 對 母 親 ( 原 文 是 婦 人 ) 說 : 你 產 的 是 甚 麼 呢 ?


ScriptureText.com