et fuit terminus possessionis eius Saraa et Esthaol et Ahirsemes id est civitas Solis

Y fué el término de su heredad, Sora, y Estaol, é Ir-semes,

La limite de leur héritage comprenait Tsorea, Eschthaol, Ir-Schémesch,

Und das Gebiet ihres Erbteils war: Zorha und Eschtaol und Ir-Semes,

Und das Gebiet ihres Erbteils waren Zora, Esthaol, Ir-Semes,

Und das Gebiet ihres Erbteils umfaßte:

En die lyn van hulle erfdeel omvat: Sorea en Est ol en Ir-Semes,

Territori i trashëgimisë së tyre përfshinte Tsorahun, Eshtaolin, Ir-Shemeshin,

A byla meze dědictví jejich: Zaraha a Estaol, a Hirsemes;

Pomezí jejich dědičného podílu tvořily: Sorea, Eštaól a Ír-šemeš,

Deres Arvelods Landemærke var: Zor'a, Esjtaol, Ir-Sjemesj,

En de landpale van hun erfdeel was: Zora, en Esthaol, en Ir-Semes,

Kaj la limo de ilia posedajxo estis:Corea kaj Esxtaol kaj Ir-SXemesx

Ja raja heidän perimisestänsä oli Sorea, Estaol ja Irsemes,

És lõn az õ örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes;

E della contrada della loro eredità fu Sorea, ed Estaol, e Irsemes;

Il confine della loro eredità comprendeva: Tsorea, Eshtaol, Ir-Scemesh,

A ko te rohe o to ratou wahi i Toraha, i Ehetaoro, i Irihemehe;

Hotarul moştenirii lor era Ţorea, Eştaol, Ir-Şemeş,

пределом удела их были: Цора, Ештаол и Ир-Шемеш,

At ang hangganan ng kanilang mana ay Sora, at Estaol, at Ir-semes,

และอาณาเขตที่เป็นมรดกของเขา รวมเมืองโศราห์ เอชทาโอล อิรเชเมช

Giới hạn sản nghiệp họ gồm Xô-rê-a, Ết-tha-ôn, Yết-Sê-mết,

Umda welifa labo waba yiTsora, ne-Eshtawoli, neIre-shemeshe,

他们产业的境界包括:琐拉、以实陶、伊珥.示麦、

他們產業的境界包括:瑣拉、以實陶、伊珥.示麥、

他 们 地 业 的 境 界 是 琐 拉 、 以 实 陶 、 伊 珥 示 麦 、

他 們 地 業 的 境 界 是 瑣 拉 、 以 實 陶 、 伊 珥 示 麥 、


ScriptureText.com