quia per errorem deliquit in Dominum

Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová.

C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Eternel.

Es ist ein Schuldopfer; er hat sich gewißlich an Jehova verschuldet.

Das ist das Schuldopfer; verschuldet hat er sich an dem HERRN.

Es ist ein Schuldopfer, das er dem HERRN schuldig ist.

Dit is 'n skuldoffer; hy is sekerlik skuldig teenoor die HERE.

Kjo është një ofertë për shkeljen; ai është me siguri fajtor përpara Zotit".

Obět za provinění jest, nebo zavinil Hospodinu.

To bude oběť za vinu. Jistěže se provinil proti Hospodinu. [ (Leviticus 5:20) Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: ] [ (Leviticus 5:21) Prohřeší-li se někdo a těžce se zpronevěří Hospodinu tím, že zapře svému bližnímu věc, kterou měl v úschově, ať svěřenou či zabavenou, nebo svého bližního vydírá ] [ (Leviticus 5:22) nebo najde ztracenou věc a křivopřísežně to zapře, ať se člověk dopustí kterékoli z těch věcí, zhřeší. ] [ (Leviticus 5:23) Jestliže se tedy prohřešil a provinil, navrátí, co násilně zabavil nebo co uchvátil vydíráním nebo co mu bylo svěřeno do úschovy, anebo ztracenou věc, kterou našel, ] [ (Leviticus 5:24) anebo cokoli, o čem křivě přísahal. Plně to nahradí a nad to přidá pětinu. Dá to tomu, čí to je, v den své oběti za vinu. ] [ (Leviticus 5:25) Jako pokutu přivede Hospodinu z bravu berana bez vady, jehož cenu určíš; přivede jej ke knězi jako oběť za vinu. ] [ (Leviticus 5:26) Kněz za něho vykoná před Hospodinem smírčí obřady, a bude mu odpuštěno všechno, čeho se dopustil a čím se provinil. ]

Det er et Skyldoffer; han har pådraget sig Skyld over for HERREN.

Het is een schuldoffer; hij heeft zich voorzeker schuldig gemaakt aan den HEERE.

GXi estas prokulpa ofero; li kulpigxis antaux la Eternulo.

Se on vikauhri: sillä vikaan hän kaiketikin Herran edessä joutunut on.

Bûnért való áldozat ez, mivelhogy bûnt követett el az Úr ellen.

Ciò è colpa; egli del tutto si è renduto colpevole inverso il Signore.

Questo è un sacrifizio di riparazione; quel tale si è realmente reso colpevole verso l’Eterno".

He whakahere tena mo te he: he pono tona he ki a Ihowa.

Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta se făcuse vinovat faţă de Domnul.``

Это жертва повинности, которою он провинился пред Господом.

Yaon nga'y handog dahil sa pagkakasala: tunay ngang siya'y makasalanan sa harap ng Panginoon.

เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด เพราะเขาได้กระทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์"

Ấy là của lễ chuộc sự mắc lỗi: người hẳn phải mắc lỗi cùng Ðức Giê-hô-va vậy.

Lidini letyala ke elo; unetyala okunene kuYehova.

这是赎愆祭,他在耶和华面前实在有罪。”

這是贖愆祭,他在耶和華面前實在有罪。”

这 是 赎 愆 祭 , 因 他 在 耶 和 华 面 前 实 在 有 了 罪 。

這 是 贖 愆 祭 , 因 他 在 耶 和 華 面 前 實 在 有 了 罪 。


ScriptureText.com