et dicent vobis ecce hic ecce illic nolite ire neque sectemini

Y os dirán: Helo aquí, ó helo allí. No vayáis, ni sigáis.

On vous dira: Il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après.

Und man wird zu euch sagen: Siehe hier! oder: Siehe dort! Gehet nicht hin, folget auch nicht.

Und sie werden zu euch sagen: Siehe hier! siehe da! Gehet nicht hin und folget auch nicht.

Und sie werden zu euch sagen: Siehe hier, siehe dort! Gehet nicht hin und laufet ihnen nicht nach.

En hulle sal vir julle sê: Kyk hier! of: Kyk daar! Moenie gaan nie en moenie agterna loop nie.

Dhe do t'ju thonë: "Ja, është këtu" ose: "Ja, është atje", por ju mos shkoni dhe mos i ndiqni.

A dějíť vám: Aj, zde, hle, tamto. Nechoďte, ani následujte.

Řeknou vám: 'Hle, tam je, hle, tu'; zůstaňte doma a nechoďte za nimi.

Og siger man til eder: Se der, eller: Se her er han, så går ikke derhen, og løber ikke derefter!

En zij zullen tot u zeggen: Ziet hier, of ziet daar is Hij; gaat niet heen, en volgt niet.

Kaj ili diros al vi:Jen tie! Jen cxi tie! Ne foriru, nek sekvu;

Ja he sanovat teille: katso tässä, katso siellä: älkäät menkö ulos, älkäät myös seuratko.

És mondják majd néktek: Ímé itt, vagy: Ímé amott [van]; de ne menjetek el, és ne kövessétek:

E vi si dirà: Eccolo qui, o eccolo là; non vi andate, e non li seguitate.

E vi si dirà: Eccolo là, eccolo qui; non andate, e non li seguite;

A e mea ratou ki a koutou, Na, tenei; na, tera: kaua e haere atu, kaua e aru atu.

Vi se va zice: ,Iată -L aici, iată -L acolo!` Să nu vă duceţi, nici să nu -i urmaţi.

и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, – не ходите и не гоняйтесь,

At sasabihin nila sa inyo, Naririyan! Naririto! huwag kayong magsisiparoon, ni magsisisisunod man sa kanila:

เขาจะพูดกับท่านทั้งหลายว่า `มาดูนี่' หรือ `ไปดูโน่น' อย่าออกไป อย่าตามเขา

Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Ngài ở đây, hay là: Ngài ở đó; nhưng đừng đi, đừng theo họ.

baya kuthi ke kuni, Nanku apha! Nankuya phaya! Musani ukuya, ningaphuthumi nokuphuthuma.

有人会对你们说:‘看哪,在那里;看哪,在这里!’你们不要出去,也不要追随他们。

有人會對你們說:‘看哪,在那裡;看哪,在這裡!’你們不要出去,也不要追隨他們。

人 将 要 对 你 们 说 : 看 哪 , 在 那 里 ! 看 哪 , 在 这 里 ! 你 们 不 要 出 去 , 也 不 要 跟 随 他 们 !

人 將 要 對 你 們 說 : 看 哪 , 在 那 裡 ! 看 哪 , 在 這 裡 ! 你 們 不 要 出 去 , 也 不 要 跟 隨 他 們 !


ScriptureText.com