omnia autem facite sine murmurationibus et haesitationibus

Haced todo sin murmuraciones y contiendas,

Faites toutes choses sans murmures ni hésitations,

Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen,

Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel,

Tut alles ohne Murren und Bedenken,

Doen alles sonder murmurering en teëspraak,

që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër, bij të Perëndisë pa të meta në mes të një brezi të padrejtë dhe të çoroditur, në mes të të cilit ju ndriçoni si pishtarë në botë, duke e mbajtur lart fjalën e jetës,

Všecko pak čiňte bez reptání a bez pochybování,

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,

Gører alle Ting uden Knurren og Betænkeligheder,

Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;

CXion faru sen murmuroj kaj disputoj,

Tehkäät kaikki napisematta ja kamppailematta.

Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;

Fate ogni cosa senza mormorii, e quistioni;

Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute,

I a koutou mahi katoa kaua te amuamu, te tautohetohe;

Faceţi toate lucrurile fără cîrtiri şi fără şovăieli,

Все делайте без ропота и сомнения,

Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulungbulong at pagtatalo:

จงกระทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน

Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự,

Izinto zonke zenzeni ningenakukrokra, ningenakuthandabuza,

无论作什么,都不要发怨言、起争论,

無論作甚麼,都不要發怨言、起爭論,

凡 所 行 的 , 都 不 要 发 怨 言 , 起 争 论 ,

凡 所 行 的 , 都 不 要 發 怨 言 , 起 爭 論 ,


ScriptureText.com