quid dilecte mi quid dilecte uteri mei quid dilecte votorum meorum

¿Qué, hijo mío? ¿y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos?

Que te dirai-je, mon fils? que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes voeux?

Was, mein Sohn, und was, Sohn meines Leibes, und was, Sohn meiner Gelübde?

Ach mein Auserwählter, ach du Sohn meines Leibes, ach mein gewünschter Sohn,

Was soll ich dir raten, mein Sohn, du Sohn meines Leibes, du Sohn meiner Gelübde?

Wat, my seun, ja wat, seun van my skoot, ja wat, seun van my geloftes, sal ek sê?

Çfarë të të them, biri im? Çfarë të të them, biri i barkut tim? Çfarë të të them, bir i zotimeve të mia?

Co dím, synu můj, co, synu života mého? Co, řku, dím, synu slibů mých?

Co mám říci, můj synu? Co, synu života mého? Co, synu mých slibů?

Hvad, Lemuel, min Søn, min førstefødte, hvad skal jeg sige dig, hvad, mit Moderlivs Søn, hvad, mine Løfters Søn?

Wat, o mijn zoon, en wat, o zoon mijns buiks? ja, wat, o zoon mijner geloften?

Ho mia filo, ho filo de mia ventro! Ho filo de miaj promesoj!

Ah minun poikani, ah minun kohtuni poika, ah minun toivottu poikani!

Mit [szóljak,] fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke?

CHE, figliuol mio? Che, figliuolo del seno mio? E che, figliuolo de’ miei voti?

Che ti dirò, figlio mio? che ti dirò, figlio delle mie viscere? che ti dirò, o figlio dei miei voti?

He aha, e taku tama? He aha, e te tama a toku kopu? A he aha, e te tama a aku kupu taurangi?

Ce să-ţi spun, fiule? Ce să-ţi spun fiul trupului meu? Ce să-ţi spun, fiule, rodul juruinţelor mele?

что, сын мой? что, сын чрева моего? что, сын обетов моих?

Ano anak ko? at ano, Oh anak ng aking bahay-bata? At ano, Oh anak ng aking mga panata?

อะไรเล่า ลูกแม่เอ๋ย อะไรเล่า ลูกแห่งท้องแม่เอ๋ย อะไรเล่า ลูกแห่งคำปฏิญาณของแม่เอ๋ย

Hỡi con ta sẽ nói gì? Hỡi con của thai ta, ta phải nói chi? Hỡi con của sự khấn nguyện ta, ta nên nói điều gì với con?

Yini, nyana wam? yini, nyana wesizalo sam? Yini, nyana wezibhambathiso zam?

“我儿,我腹中生的儿啊!我许愿所得的儿啊,我要对你说什么呢?

“我兒,我腹中生的兒啊!我許願所得的兒啊,我要對你說甚麼呢?

我 的 儿 啊 , 我 腹 中 生 的 儿 啊 , 我 许 愿 得 的 儿 啊 ! 我 当 怎 样 教 训 你 呢 ?

我 的 兒 啊 , 我 腹 中 生 的 兒 啊 , 我 許 願 得 的 兒 啊 ! 我 當 怎 樣 教 訓 你 呢 ?


ScriptureText.com