et multi pseudoprophetae surgent et seducent multos

Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán á muchos.

Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.

und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen;

Und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden viele verführen.

Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen.

En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

Dhe do të dalin shumë profetë të rremë, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz.

A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé.

povstanou lživí proroci a mnohé svedou

Og mange falske Profeter skulle fremstå og forføre mange.

En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

Kaj multaj falsaj profetoj levigxos, kaj forlogos multajn.

Ja monta väärää prophetaa nousevat ja viettelevät monta.

És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.

E molti falsi profeti sorgeranno, e ne sedurranno molti.

E molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti.

He tokomaha ano nga poropiti teka e whakatika, a he tokomaha e whakapohehetia e ratou.

Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.

и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих;

At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.

ผู้พยากรณ์เท็จหลายคนจะเกิดมีขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป

Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.

Kwaye kuya kuvela abaprofeti ababuxoki babe baninzi, balahlekise abantu abaninzi.

也有许多假先知出现,要迷惑许多人。

也有許多假先知出現,要迷惑許多人。

且 有 好 些 假 先 知 起 来 , 迷 惑 多 人 。

且 有 好 些 假 先 知 起 來 , 迷 惑 多 人 。


ScriptureText.com