cumque clamasset populus ad Mosen oravit Moses Dominum et absortus est ignis

Entonces el pueblo dió voces á Moisés, y Moisés oró á Jehová, y soterróse el fuego.

Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Eternel, et le feu s'arrêta.

Und das Volk schrie zu Mose; und Mose betete zu Jehova, da legte sich das Feuer.

Da schrie das Volk zu Mose, und Mose bat den HERRN; da verschwand das Feuer.

Da schrie das Volk zu Mose. Und Mose bat den HERRN. Da erlosch das Feuer.

Toe het die volk na Moses geroep, en Moses het tot die HERE gebid; en die vuur het doodgegaan.

Atëherë populli i bërtiti Moisiut; Moisiu iu lut Zotit dhe zjarri u shua.

Tedy volal lid k Mojžíšovi. I modlil se Mojžíš Hospodinu, a uhasl oheň.

Lid volal k Mojžíšovi. I modlil se Mojžíš k Hospodinu a oheň uhasl.

Da råbte Folket til Moses, og Moses gik i Forbøn hos HERREN. Så dæmpedes Ilden.

Toen riep het volk tot Mozes; en Mozes bad tot den HEERE; en het vuur werd gedempt.

Tiam la popolo ekkriis al Moseo, kaj Moseo pregxis al la Eternulo, kaj la fajro estingigxis.

Silloin huusi kansa Moseksen tykö, ja Moses rukoili Herraa, niin tuli asettui.

Kiálta azért a nép Mózeshez, és könyörge Mózes az Úrnak, és megszünék a tûz.

E il popolo sclamò a Mosè. E Mosè pregò il Signore, e il fuoco fu ammorzato.

E il popolo gridò a Mosè; Mosè pregò l’Eterno, e il fuoco si spense.

Na ka tangi te iwi ki a Mohi; a ka inoi a Mohi ki a Ihowa, na, ka mate te ahi.

Poporul a strigat către Moise. Moise s'a rugat Domnului, şi focul s'a stins.

И возопил народ к Моисею; и помолился Моисей Господу, и утих огонь.

At ang bayan ay humibik kay Moises; at si Moises ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay namatay.

แล้วคนทั้งหลายจึงร้องต่อโมเสส และเมื่อโมเสสได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ ไฟก็ดับ

Dân sự bèn kêu la cùng Môi-se; Môi-se cầu xin Ðức Giê-hô-va, thì lửa ngừng lại.

Bakhala abantu kuMoses; wathandaza uMoses kuYehova, wadamba umlilo.

人民向摩西呼求,摩西恳求耶和华,火就熄了,

人民向摩西呼求,摩西懇求耶和華,火就熄了,

百 姓 向 摩 西 哀 求 , 摩 西 祈 求 耶 和 华 , 火 就 熄 了 。

百 姓 向 摩 西 哀 求 , 摩 西 祈 求 耶 和 華 , 火 就 熄 了 。


ScriptureText.com