quicumque accedit ad tabernaculum Domini moritur num usque ad internicionem cuncti delendi sumus

Cualquiera que se llegare, el que se acercare al tabernáculo de Jehová morirá: ¿acabaremos de perecer todos?

Quiconque s'approche du tabernacle de l'Eternel, meurt. Nous faudra-t-il tous expirer?

Jeder, der irgend zur Wohnung Jehovas naht, der stirbt: sollen wir denn allzumal vergehen?

17:28 Wer sich naht zur Wohnung des HERRN, der stirbt. Sollen wir denn ganz und gar untergehen?

Wer sich der Wohnung des HERRN naht, der stirbt! Oder sind wir alle zum Sterben bestimmt?

Elkeen wat enigsins nader kom na die tabernakel van die HERE, sal sterwe. Is ons dan geheel en al daarvoor bestemd om weg te sterwe?

Kushdo që i afrohet tabernakullit të Zotit, vdes; duhet të vdesim të gjithë?".

Kdožkoli blízko přistoupá k příbytku Hospodinovu, umírá. Všickni-liž smrtí zhyneme?

Postavil se mezi mrtvé a živé a pohroma se zastavila. [ (Numbers 17:14) Mrtvých při té pohromě bylo čtrnáct tisíc sedm set, kromě mrtvých v případě Kórachově. ] [ (Numbers 17:15) Pak se Áron vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do stanu setkávání. Pohroma byla zastavena. ] [ (Numbers 17:16) Hospodin promluvil k Mojžíšovi: ] [ (Numbers 17:17) Mluv k Izraelcům a vezmi od nich po holi za každý otcovský rod, od všech předáků dvanáct holí za jejich otcovské rody. Jméno každého napíšeš na jeho hůl. ] [ (Numbers 17:18) Áronovo jméno napíšeš na hůl Léviho; za každého představitele otcovského rodu bude jedna hůl. ] [ (Numbers 17:19) Uložíš je do stanu setkávání před schránu svědectví, tam, kde se s vámi setkávám. ] [ (Numbers 17:20) Hůl muže, kterého vyvolím, vypučí. Tak zkrotím reptání Izraelců, kteří proti vám reptají. ] [ (Numbers 17:21) Mojžíš k Izraelcům promluvil a všichni jejich předáci mu odevzdali dvanáct holí, za každého předáka po holi za jeho otcovský rod; Áronova hůl byla uprostřed mezi jejich holemi. ] [ (Numbers 17:22) Mojžíš uložil hole ve stanu svědectví před Hospodinem. ] [ (Numbers 17:23) Když pak nazítří Mojžíš vešel do stanu svědectví, hle, Áronova hůl za dům Léviho vypučela, vyrazilo poupě, rozkvetl květ a dozrály mandle. ] [ (Numbers 17:24) Všechny hole vynesl Mojžíš od Hospodina ke všem Izraelcům, aby to viděli, a každý si vzal svou hůl. ] [ (Numbers 17:25) Hospodin řekl Mojžíšovi: Dones Áronovu hůl zpátky před schránu svědectví, aby byla opatrována jako znamení pro vzpurné. Tak skoncuješ s jejich reptáním proti mně a nezemřou. ] [ (Numbers 17:26) I učinil Mojžíš přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. ] [ (Numbers 17:27) Ale Izraelci řekli Mojžíšovi: Ach, zajdeme, zhyneme, my všichni zhyneme. ] [ (Numbers 17:28) Každý, kdo se jen přiblíží k Hospodinovu příbytku, zemře. Máme snad do jednoho zhynout? ]

Enhver, der kommer HERRENs Bolig nær, dør. Skal vi da virkelig omkomme alle sammen?

Al wie enigzins nadert tot den tabernakel des HEEREN, zal sterven; zullen wij dan den geest gevende verdaan worden?

cxiu, kiu alproksimigxas al la tabernaklo de la Eternulo, mortas; cxu ni cxiuj mortos?

Kuka ikänä lähestyy Herran majaa, se kuolee. Hävitetäänkö meitä peräti?

Valaki közel járul az Úrnak sátorához, meghal. Avagy mindenestõl elpusztulunk-é?!

Chiunque si accosta al Tabernacolo del Signore muore; morremo noi tutti quanti?

Chiunque s’accosta, chiunque s’accosta al tabernacolo dell’Eterno, muore; dovrem perire tutti quanti?"

Ko te tangata e whakatata ana ki te tapenakara o Ihowa, ka mate: kia poto ranei matou katoa ki te mate?

Oricine se apropie de cortul Domnului, moare. Va trebui oare să murim cu toţii?``

всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает: не придется ли всем нам умереть?

Lahat ng lumalapit, na lumalapit sa tabernakulo ng Panginoon, ay namamatay: kami bang lahat ay malilipol?

ผู้ใดที่มาใกล้พลับพลาแห่งพระเยโฮวาห์ต้องตาย เราจะต้องตายหมดหรือ"

Phàm ai đến gần đền tạm của Ðức Giê-hô-va đều chết. Có lẽ chúng tôi phải chết hết sao?

Bonke abasondelayo, abasondela emnqubeni kaYehova, baya kufa. Siya kubhubha sigqibele na?

走近耶和华帐幕的,都必定死;难道我们都要死吗?”

走近耶和華帳幕的,都必定死;難道我們都要死嗎?”

凡 挨 近 耶 和 华 帐 幕 的 是 必 死 的 。 我 们 都 要 死 亡 麽 ?

凡 挨 近 耶 和 華 帳 幕 的 是 必 死 的 。 我 們 都 要 死 亡 麼 ?


ScriptureText.com