dixitque Dominus ad Mosen

Entonces Jehová habló á Moisés, diciendo:

L'Eternel parla à Moïse, et dit:

Und Jehova redete zu Mose und sprach:

Und der HERR redete mit Mose und sprach:

Und der HERR redete zu Mose und sprach:

Toe het die HERE met Moses gespreek en gesê:

Atëherë Zoti i foli Moisiut, duke i thënë:

Tedy mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

Nato promluvil Hospodin k Mojžíšovi:

Da talede HERREN således til Moses:

Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:

Ja Herra puhui Mosekselle, sanoen:

Akkor szóla az Úr Mózesnek, mondván:

E il Signore parlò ancora a Mosè, dicendo:

L’Eterno parlò a Mosè, dicendo:

Na ka korero a Ihowa ki a Mohi, ka mea,

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

И сказал Господь Моисею, говоря:

At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi,

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:

Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

耶和华对摩西说:

耶和華對摩西說:

耶 和 华 晓 谕 摩 西 说 :

耶 和 華 曉 諭 摩 西 說 :


ScriptureText.com