iustam rem postulant filiae Salphaad da eis possessionem inter cognatos patris sui et ei in hereditate succedant

Y Jehová respondió á Moisés, diciendo:

Et l'Eternel dit à Moïse:

Und Jehova redete zu Mose und sprach:

Und der HERR sprach zu ihm: {~}

Und der HERR redete mit Mose und sprach:

En die HERE het met Moses gespreek en gesê:

Dhe Zoti i foli Moisiut duke i thënë:

Kterýž odpověděl Mojžíšovi, řka:

Hospodin řekl Mojžíšovi:

Da talede HERREN således til Moses:

En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

Kaj la Eternulo diris al Moseo jene:

Ja Herra puhui Mosekselle, sanoen:

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

E il Signore rispose a Mosè, dicendo:

E l’Eterno disse a Mosè:

A ka korero a Ihowa ki a Mohi, ka mea,

Şi Domnul a zis lui Moise:

И сказал Господь Моисею:

At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi,

และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:

Wathetha uYehova kuMoses wathi,

耶和华对摩西说:

耶和華對摩西說:

耶 和 华 晓 谕 摩 西 说 :

耶 和 華 曉 諭 摩 西 說 :


ScriptureText.com