et de asinis triginta milibus quingentis

Y de los asnos, treinta mil y quinientos;

trente mille cinq cents ânes,

und dreißigtausend und fünfhundert Esel,

dreißigtausend und fünfhundert Esel

Esel,

en die esels dertig duisend vyf honderd;

tridhjetë mijë e pesëqind gomarë,

Oslů třidceti tisíců a pět set;

oslů třicet tisíc pět set,

30 500 Æsler

En de ezelen dertig duizend en vijfhonderd;

kaj da azenoj tridek mil kvincent,

Kolmekymmentä tuhatta ja viisisataa aasia,

Szamár: harmincz ezer és ötszáz:

e di trentamila cinquecento asini,

trentamila cinquecento asini e sedicimila persone.

E toru tekau mano e rima rau nga kaihe,

treizeci de mii cinci sute de măgari,

ослов тридцать тысяч пятьсот,

At tatlong pung libo't limang daang asno,

ลาสามหมื่นห้าร้อยตัว

ba mươi ngàn năm trăm con lừa,

amaesile, ngamashumi omathathu amawaka, anamakhulu mahlanu;

驴三万零五百头,

驢三萬零五百頭,

驴 三 万 零 五 百 匹 ;

驢 三 萬 零 五 百 匹 ;


ScriptureText.com